עיצוב אלבום או תמונה אונליין
יש לעצב דרך המחשב בדפדפן כרום ( לא דרך טלפון נייד)

משתמש חדש? לחצו כאן והתחילו לעצב

משתמש קיים? לחצו כאן והמשיכו לעצב

מישלי ארט  - תמונה ואלבום לכל בית ומשרד
mishelyart@gmail.com

03-9640058 

עיצוב אלבום או תמונה אונליין
יש לעצב דרך המחשב בדפדפן כרום ( לא דרך טלפון נייד)

משתמש חדש? לחצו כאן והתחילו לעצב

משתמש קיים? לחצו כאן והמשיכו לעצב

תנאים, מדיניות ותקנון לאתר

מבוא

האמור בתקנון זה והאמור בדפי האינטרנט של האתרים מתייחס לשני המינים וכתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

ברשות "מישלי – סטודיו לעיצוב גרפי" (להלן: "בית העסק") אתרי אינטרנט (להלן: "האתר").

בנוסף לשירותים השונים שניתנים ע"י בית העסק, מציע בית העסק גם שירותים ומוצרים למכירה דרך אתרי האינטרנט שברשותו. גלישה באתר, הרשמה באתר ו/או הזמנת שירותים ו/או מוצרים המוצעים למכירה, מהווה את הסכמתך, לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. ע"י הרשמה באתר ו/או ביצוע הזמנה אתה מסכים לקבל מבית העסק הודעות בדרכים שונות לרבות SMS, אימיילים, ווטסאפ וכו' על עדכונים, מבצעים, סטאטוס הזמנה, קביעת/ביטול פגישות ו/או כל נושא אחר. בית העסק שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. חובת הגולש באתר ו/או לקוח לקרוא את התקנון מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים.

בית העסק שומר לעצמו את הזכות לשנות או להפסיק את השירות מכל סיבה שהיא, ללא הודעה מוקדמת בכל עת.

הרשמה ותהליך הרכישה

עליך להיות בן/בת 18 ומעלה כדי להשתמש בשירות האתר. אינך רשאי להשתמש בשירותי בית העסק למטרות בלתי חוקיות. בית העסק ו/או הספקים ו/או מי מטעמו של בית העסק לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, הוצאתי או מיוחד שנגרם למזמין המוצר או לצד שלישי בגין רכישה ו/או שימוש במוצר ו/או השרות שנרכש ע"י המזמין. כדי לבצע הזמנה של מוצר יש תחילה לבחור את המוצר. לאחר מכן יידרש הלקוח להכניס למערכת את הפרטים השונים כגון: שם פרטי, שם משפחה, שם ארגון, טלפון, ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ו/או כל מידע אחר הדרוש כדי להשלים את תהליך ההרשמה וההזמנה. פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים ראשי בית העסק לנקוט בצעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר או לבית העסק. בית העסק לא יהיה אחראי לכל אובדן או נזק הנובע מכישלונך באבטחת החשבון ושמירה על סיסמתך.

לאחר קבלת ההזמנה בית העסק יצור קשר עם הלקוח להשלמת פרטי פעולת התשלום עבור ההזמנה.

פעולת המכירה תחשב כמושלמת רק לאחר שבית העסק בדק וקיבל הודעה מתאימה מחברות כרטיסי אשראי, ספקים ו/או בנקים כי הפעולת התשלום הושלמה ואושרה.

אישור פעולת הרכישה מותנה בהימצאות המוצר הנרכש במלאי ו/או ביכולת של בית העסק ו/או ספקים מטעמו לייצר את המוצר במיוחד עבור המזמין. בית העסק ו/או ספקים מטעמו יעשו מאמצים לספק את המוצר הנרכש במועד האספקה בהתאם לנדרש, אך במידה וזה לא יתאפשר מסיבה כלשהיא, לרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל נזק ישיר או עקיף אשר נגרם לרוכש או לצד ג'.

 

- במקרה של ביטול ההזמנה בכל שלב שהוא הלקוח יחויב במחיר מלא למרות הביטול

- כל שינוי, תוספת ו/או חריגה מהמפורט בהזמנה יתומחרו ויחויבו בנפרד

- הגהות מלל באחריות הלקוח

- יתכנו סטיות צבע קלות בין צבעי המסך של המזמין לגווני ההדפסה או המוצר בפועל

- אחריות על תוכן, איכות וזכויות יוצרים לתמונות שמסופקות ע"י הלקוח חלה על הלקוח בלבד

- לוגו "מישלי" יופיע על המוצרים במקומות שונים על פי שיקול דעתו של בית העסק

- בית העסק אינו אחראי על תמונות שמסופקות ע"י הלקוח לצורך מתיחה על מסגרת עץ. לתמונות שלא מסופקות ע"י בית העסק אין דרך לדעת מה טיב התמונה לרבות טיב הבד /התמונה, איכות הצבע וכו', לכן בית העסק ו/או הספקים ו/או מי מטעמו של בית העסק לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, הוצאתי או מיוחד שנגרם לתמונה בעת או לאחר המתיחה על מסגרת עץ.

 

משלוח, אספקה והובלת המוצרים

בית העסק ו/או הספקים של בית העסק לרבות דואר ישראל ידאגו לאספקת כל מוצר הנרכש באתר לכתובת כפי שהוזנה/נמסרה בעת הרכישה, בהתאם לתנאים המופיעים בתנאי המשלוח. בית העסק ו/או הספקים שלו יפעלו כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי המשלוח. אין לראות בבית העסק והספקים אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של בית העסק ו/או של הספקים. התקנון של כל גוף באמצעותו בית העסק או הספקים מבצעים את המשלוח, ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים יחול על כל משלוח/אספקה/הובלה של מוצר ויחייב כל מבצע פעולה.  במידה ויגרמו עיכובים באספקת המוצר התלויים בספק או במבצע השליחות, בית העסק יהיה פטור מאחריות בגין עיכובים אלה ולא תהיה לרוכש כל טענה ו/או תביעה נגד בית העסק ו/או מי מטעמה בקשר לעיכובים באספקה. רוכש מוצר יהיה רשאי לאסוף את המוצר מהספק אם על פי מדיניות הספק ניתן לעשות זאת. זמני משלוחים אינם כוללים ימי ייצור ו/או עבודה עבור המוצרים או שירות שהוזמן.

 

ביטול עסקה/הזמנה

ביטול הזמנה ו/או עסקה והחזרת מוצרים יטופל בהתאם לחוק הגנת הצרכן. במידה והלקוח מעוניין בהובלת המוצר המוחזר אל הבית העסק, ההובלה תיעשה על ידו ובאחריותו בלבד. אין בית העסק מטפל בהובלת המוצרים המוחזרים אליה. בעת קבלת המוצר המוחזר במשרדי בית העסק ו/או הספק תתבצע בדיקה של המוצר, ובמידה וימצא כעומד בתנאי ההחזרה יזוכה הלקוח בהתאם לחוק הגנת הצרכן.

זכות ביטול העסקה והחזרת המוצרים לא תינתן כלל במקרים הבאים:  

-         במידה והמוצר הינו "טובין פסידים" כמשמעותם בחוק הגנת הצרכן.

-         במידה והמוצר יוצר ו/או הוזמן במיוחד עבור המזמין.

-          כאשר המוצר ניתן לשכפול ו/או העתקה ו/או הקלטה, כדוגמת תוכנות למיניהן, מדיות וכדומה.

אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותו של הספק לתבוע את נזקיו, בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

בית העסק יהיה רשאי לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה: במקרה ונפלה בהצעה טעות, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר, אם יתברר כי העסקה ו/או המכירה לצורך פעילות בלתי חוקית של הרוכשים ו/או מי מהם ו/או צד ג` כלשהו. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין.

 

הגבלת אחריות

בית העסק ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר. בית העסק אינו מתחייב כי השירות יהיה ללא שגיאות ותקלות. בית העסק אינו מתחייבת כי האיכות של כל המוצרים, השירותים, המידע או חומר אחר שנרכש או שהושג על ידך באמצעות השירות יעמוד בציפיות שלך, או שכל שגיאות בשירות יתוקנו. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

 

שמירה על זכויות

כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של בית העסק בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של בית העסק מראש ובכתב. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, בלא קבלת רשותה של בית העסק מראש ובכתב. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של בית העסק מראש ובכתב. בית העסק אינו מתחייב למסור ללקוח/מזמין קבצי תמונות ו/או צילומים וכל קובץ גרפי בפורמט פתוח (קבצי עבודה).

 

סודיות מידע

בית העסק מתחייב לנקוט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור בסודיות ככל האפשר מידע אישי אודות הלקוח. בית העסק מתחייב לעשות כמיטב יכולתו באמצעים העומדים לרשותו לשמור על סודיות פרטי המשתמש ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרות של בית העסק להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור. בית העסק לא ישא בכל אחריות לחדירה למידע באתר או שימוש בו לרעה על ידי צד שלישי, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי בית העסק במקרה זה.

בית העסק רשאי להסיר תוכן וחשבונות שעל פי שיקול דעתו הבלעדי של בית העסק מכילים תכנים לא חוקיים, פוגעניים, מאיימים, פורנוגרפיים, מגונים ו/או תכנים שמפרים את תנאי התקנון.

על ידי העלאת תמונות ותוכן לאתר, אתה מסכים שבית העסק ו/או ספקים מטעמו יעשו בהם שימוש ואיחסון במקומות שונים לצורך ביצוע העבודה המוזמנת.

היצירות שלך ישמרו במשך עד 12 חודשים בשרתי הספק של בית העסק ואחרי התקופה נ"ל ימחקו. 
logo בניית אתרים